کاربرد سرور مجازی میکروتیک چیست؟

منظور از سرور دقیقاً چیست؟ اگر کلیه ارتباطات موجود در یک شبکه را در نظر بگیریم، سرور را می‌­توان به عنوان رأس این ارتباطات دانست. در حالت کلی از سرورها برای کارهای مدیریتی، میزبانی و کنترلی استفاده می­‌شود. اما مهم­ترین کاربردی که با موضوع مورد بحث ما در ارتباط است، کاربرد میزبانی است. به طور … ادامه خواندن کاربرد سرور مجازی میکروتیک چیست؟