افزایش قیمت سال 96

(شنبه 2 اردیبهشت 1396)
مشتریان محترم بدینوسیله به اطلاع میرساند با توجه به افزایش هزینه نگهداری سرویس ها ، شرکت ایران هاست  ناگزیر به افزایش هزینه سرویس های خود از تاریخ 1396/02/03 می باشد ، لذا تعرفه های جدید متعاقباً اعلام خواهد گردید.
معرفی سرویس ها

در صورت لزوم می توانید از سرویس های دیگر ایران هاست استفاده نمایید.