سرور مجازی کانادا

با هزینه کمتر از قابلیت های سرور اختصاصی بهره مند شوید.
  • بهترین قیمت نسبت به عملکرد
  • منابع اختصاصی، مجازی سازی با Hyper-V
  • عملکرد بالا : آخرین پردازنده های Intel Dual Xeon
  • دیتا سنتر کانادا
با سرویس مدیریت سرور ایران هاست، نظارت و پشتیبانی سرور خود را به ما بسپارید