سرورهای ابری داخل ایران

  • پایداری و ارتقا پذیری کامل رایانش ابری
  • منابع کاملا اختصاصی و بر پایه رایانش ابری
  • سخت افزارهای قدرتمند بهینه شده برای رایانش ابری
با سرویس مدیریت جامع نرم افزاری نظارت و پشتیبانی سرور خود را به ما بسپارید