سرورهای ابری داخل ایران

با سرورهای ابری، نهایت پایداری و سرعت را تجربه کنید.
  • پایداری و ارتقا پذیری کامل
  • منابع کاملا اختصاصی و بر پایه

    رایانش ابری

  • سخت افزارهای قدرتمند بهینه شده برای رایانش ابری
با سرویس مدیریت سرور نظارت و پشتیبانی سرور خود را به ما بسپارید