عمومی

بررسی ویرایشهای مختلف MS-SQL 2008

سرور SQL 2008 ششمین بازبینی نسخه استاندارد SQL شرکت مایکروسافت است و در ویرایشهای متفاوتی ارائه شده است. هر کدام از ویرایشها، ویژگیهای خاص خود را دارد و ویژه نصب بر روی سیستم عامل های خاصی طراحی شده است. این ویرایش ها شامل Parallel computing، Datacenter، Enterprise، Standard، Workgroup، Web، Developer، Express و نسخه ای جداگانه با عنوان Compact V3.5 هستند.

ویرایشهای موجود SQL Server 2008 به ترتیب زیر می باشند:

ویرایش Enterprise :

برای تعداد کاربران بالا و برنامه های حیاتی استفاده می شود. امکانات ویژه ای مانند Resource Governor ، TDE ، Data & Backup Compression ، Partitioning ، Database Snapshot ، Online Database maintenance و بسیاری دیگر را می توان در میان لیست امکانات این ویرایش نام برد. برای آشنایی با لیست کامل امکانات این ویرایش، به سایت مایکروسافت مراجعه نمایید. همچنین این ویرایش قابلیت پشتیبانی از سخت افزار IA64 (CPU ، Motherboard و متعلقات آن) ، تا ۵۰ Multi-Instance (این تکنولوژی به هر کاربر یک رابط نرم افزار قابل تنظیم ارائه می دهد) ۱۶-node Failover Clustering را دارد و ۶۴ CPU و ۲ ترابایت RAM را پشتیبانی می کند.

ویرایش Standard :

ویژه تعداد کمتری کاربر به نسبت ویرایش Enterprise است و قابلیت پشتیبانی از ورژن ۳۲ بیت و ۶۴ بیت سیستمهای x64 و Itanium را دارد. هرچند که تنها می تواند تا ۴ پردازنده و ۲-node Failover Clustering و ۲ ترابایت RAM را پشتیبانی کند.

ویرایش Workgroup :

ویژه نرم افزارهای کوچکتر استفاده می شود و تا ۲ CPU و حداکثر ۴GB RAM را پشتیبانی می کند.

ویرایش Developer :

در این ویرایش، کلیه کارکردهای ویرایش Enterprise  را شامل می شود و برای طراحی ، گسترش، تست، و به نمایش گذاشتن برنامه های یک گروه برنامه نویسی، نصب و استفاده می شود. ولی مجوز استفاده از آن تنها برای موارد ذکر شده برنامه نویسی صادر شده است.

ویرایش Web :

این ویرایش، برای اینترنت و نرم افزارهای اینترنت استفاده می شود. می تواند تا ۴ CPU و ۲ ترابایت RAM را پشتیبانی می کند.

ویرایش Express :

این ویرایش به صورت رایگان ارائه شده است و برای مصارف آموزشی و ساخت دیتابیس های دسک تاپ و نرم افزارهای کوچک سروری ایده آل است. این ویرایش می تواند ۱۶ Instance حداکثر میزان ۱GB RAM و یک CPU را بکار گیرد و حداکثر حجم فایل دیتابیس آن ۱۰GB است.

ویرایش Compact V3.5 :

این ویرایش به صورت رایگان ارائه شده است و از یک دیتابیس تعبیه شده درونی استفاده می کند و برای ایجاد نرم افزارهای منفرد (Stand-alone) و اغلب برای نرم افزارهای ارتباطی برای دستگاه های موبایل، دسکتاپ و کاربران وب استفاده می شود. این ویرایش تنها می تواند حداکثر میزان RAM و CPU قابل استفاده سیستم عامل را بکار گیرد و حداکثر حجم فایل دیتابیس آن ۴GB است. هرچند که کدهای آن با دیگر ورژنها متفاوت است.

ویرایش Evaluation :

این ویرایش می تواند جهت مصارف آزمایشی و نمایشی و تا پایان مدت ۱۸۰ روزه آن، مورد استفاده قرار بگیرد.

در SQL Server 2008 R2 دو ویرایش دیگر نیز موجود است که در رده بندی ذکر شده، بالاتر از ویرایش Enterprise قرار می گیرند. مشخصات این ویرایش ها به ترتیب زیر هستند:

ویرایش Parallel computing :

تغییر بسیار آشکار در این ویرایش(با نام پروژه مادیسون)، محاسبات موازی(Parallel computing) است. این ویرایش، معادل «ویندوز سرور ، با محاسبات بازده بالا (HPC=High Performance Computing)» است. این ویرایش از معماری MPP (پردازش حجیم موازی – Massively Parallel Processing) برای پشتیبانی Data Warehousing در بازه ۱۰ ترابایت تا ۱ پتا بایت استفاده می شود. قیمت این ویرایش به ازای هر پردازنده محاسبه می شود.(برای مثال، ۶۰،۰۰۰ دلار به ازای هر پردازنده)

ویرایش Datacenter :

این ویرایش معادل با «ویندوز سرور دیتاسنتر» است و تا ۲۵۶ پردازنده را پشتیبانی می کند و محدودیت پشتیبانی RAM ندارد و بیش از ۲۵ Instance (رابط قابل تنظیم مجزا) را ارائه می دهد. قیمت این ویرایش به ازای هر پردازنده محاسبه می شود.(برای مثال، ۶۰،۰۰۰ دلار به ازای هر پردازنده)

ویژه نصب بر روی سیستم عامل های خاص طراحی شده است.

ویرایش Enterprise :

برای تعداد کاربران بالا و برنامه های حیاتی استفاده می شود. امکانات ویژه ای مانند Resource Governor ، TDE ، Data & Backup Compression ، Partitioning ، Database Snapshot ، Online Database maintenance و بسیاری دیگر را می توان در میان لیست امکانات این ویرایش نام برد. برای آشنایی با لیست کامل امکانات این ویرایش، به سایت مایکروسافت مراجعه کنید. همچنین این ویرایش قابلیت پشتیبانی سخت افزار IA64 (CPU ، Motherboard و متعلقات آن) و ۶۴ پردازنده، تا ۲۵ Multi-Instance (تکنولوژی به هر کاربر یک رابط نرم افزار قابل تنظیم ارائه می دهد) را دارد و تعداد CPU های قابل پشتیبانی به سیستم عامل بستگی دارد.

ویرایش Standard :

ویژه تعداد کمتری کاربر به نسبت ویرایش Enterprise است و قابلیت پشتیبانی از ورژن ۳۲ بیت و ۶۴ بیت سیستمهای x64 و Itanium را دارد. هرچند که تنها می تواند تا ۴ پردازنده و ۲ ترابایت RAM را پشتیبانی کند. همچنین محدودیت حجم دیتابیس ندارد.

ویرایش Developer Edition :

در این ویرایش، کلیه کارکردهای ویرایش Enterprise  را شامل می شود و برای طراحی ، گسترش، تست، و به نمایش گذاشتن برنامه های یک گروه برنامه نویسی، نصب و استفاده می شود. ولی مجوز استفاده از آن تنها برای موارد ذکر شده برنامه نویسی (به ازای هر برنامه نویس یا Developer 50 دلار) صادر شده است.

ویرایش Web Edition :

این ویرایش، برای اینترنت و نرم افزارهای اینترنت استفاده می شود. می تواند تا ۴ CPU و حداکثر ۲ ترابایت RAM را پشتیبانی کند.

ویرایش Workgroup :

ویژه نرم افزارهای کوچکتر استفاده می شود و تا ۲ CPU و حداکثر ۴GB RAM را پشتیبانی می کند.

ویرایش Express :

این ویرایش به صورت رایگان ارائه شده است و برای مصارف آموزشی و ساخت دیتابیس های دسک تاپ و نرم افزارهای کوچک سروری ایده آل است. این ویرایش می تواند حداکثر میزان ۱GB RAM و یک CPU را بکار گیرد و حداکثر حجم فایل دیتابیس آن ۱۰GB است.

ویرایش Compact :

این ویرایش به صورت رایگان ارائه شده است و از یک دیتابیس تعبیه شده درونی استفاده می کند و برای ایجاد نرم افزارهای منفرد (Stand-alone) و گه گاه برای نرم افزارهای ارتباطی برای دستگاه های موبایل، دسکتاپ و کاربران وب استفاده می شود. این ویرایش تنها می تواند حداکثر میزان RAM و CPU قابل استفاده سیستم عامل را بکار گیرد و حداکثر حجم فایل دیتابیس آن ۴GB است.

ویرایش Evaluation :

این ویرایش می تواند جهت مصارف آزمایشی و نمایشی و تا پایان مدت ۱۸۰ روزه آن، مورد استفاده قرار بگیرد.

منبع :

www.sqlmag.com

سوالات متداول

برای تعداد کاربران بالا و برنامه های حیاتی استفاده می شود. امکانات ویژه ای مانند Resource Governor ، TDE ، Data & Backup Compression ، Partitioning ، Database Snapshot ، Online Database maintenance و بسیاری دیگر را می توان در میان لیست امکانات این ویرایش نام برد. برای آشنایی با لیست کامل امکانات این ویرایش، به سایت مایکروسافت مراجعه نمایید. همچنین این ویرایش قابلیت پشتیبانی از سخت افزار IA64 (CPU ، Motherboard و متعلقات آن) ، تا ۵۰ Multi-Instance (این تکنولوژی به هر کاربر یک رابط نرم افزار قابل تنظیم ارائه می دهد) ۱۶-node Failover Clustering را دارد و ۶۴ CPU و ۲ ترابایت RAM را پشتیبانی می کند.
ویژه تعداد کمتری کاربر به نسبت ویرایش Enterprise است و قابلیت پشتیبانی از ورژن ۳۲ بیت و ۶۴ بیت سیستمهای x64 و Itanium را دارد. هرچند که تنها می تواند تا ۴ پردازنده و ۲-node Failover Clustering و ۲ ترابایت RAM را پشتیبانی کند.
در این ویرایش، کلیه کارکردهای ویرایش Enterprise را شامل می شود و برای طراحی ، گسترش، تست، و به نمایش گذاشتن برنامه های یک گروه برنامه نویسی، نصب و استفاده می شود. ولی مجوز استفاده از آن تنها برای موارد ذکر شده برنامه نویسی صادر شده است.
این ویرایش به صورت رایگان ارائه شده است و برای مصارف آموزشی و ساخت دیتابیس های دسک تاپ و نرم افزارهای کوچک سروری ایده آل است. این ویرایش می تواند ۱۶ Instance حداکثر میزان ۱GB RAM و یک CPU را بکار گیرد و حداکثر حجم فایل دیتابیس آن ۱۰GB است.

مدیر بلاگ

مشخصات مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا