عمومی

صدور مجوز جهت تنظیمات سرور از طریق ماژول Feature Delegation در IIS7.5

صدور مجوز جهت تنظیمات سرور از طریق ماژول Feature Delegation در IIS7.5 صورت می پذیرد. عبارت Delegation به معنای تنفیذ اختیار به یک نماینده است و در مورد  یک سرور، به تنظیماتی اطلاق می شود که مدیر سرور توسط آنها اجازه تغییر، تنظیم و مدیریت بخشی از سرور را به شخص و کاربر دیگری اختصاص می دهد که معمولا این کاربر، از مدیران سرور نیست. در واقع، مدیر سرور با این تنظیمات، بخشی از اختیارات خود را با تعیین سطح دسترسی به نماینده اش محول می کند.

صفحه تنظیمات Feature Delegation به مدیر سرور اجازه می دهد تا  وضعیت های Delegation را در سطح سایت و اپلیکیشن در IIS Manager تنظیم کند. این موارد، در فایلهای web.config قابل تنظیم هستند. وی ممکن است تنظیمات بخش خاصی از  سرور، برای مثال، Default Documents و Directory Browsing را به صاحب سایت خاص بدهد تا آن شخص بتواند آن تنظیمات را برای سایت خود تغییر دهد.

امکانات متنوع فراوانی وجود دارند که قابل Delegate کردن هستند.  در IIS Manager کلیه تنظیمات Delegation و سطح دسترسی های اعمال شده برای کاربران مختلف قابل مشاهده و تغییر است. جدول زیر، سطح دسترسی های مختلف و توضیحات آنها را به نمایش می گذارد.  صدور مجوز و سطح دسترسی تنظیمات آیتمهای سرور از طریق ماژول Feature Delegation در IIS7.5

نوع Delegation

توضیحات

Not Delegated

امکان تنظیم، غیر فعال شده است و ایجاد هر تغییری در فایل web.config  جهت تنظیم این بخش، با خطای Runtime Error مواجه خواهد شد. تنظیمات پیش فرض در IIS Manager برای کاربران سطح پایین تر قابل مشاهده و قاعدتا قابل تغییر نیستند.

Read Only

امکان تنظیم، غیر فعال شده است و ایجاد هر تغییری در فایل web.config  جهت تنظیم این بخش، با خطای Runtime Error مواجه خواهد شد. تنظیمات پیش فرض در IIS Manager برای کاربران سطح پایین تر قابل مشاهده هستند ولی قابل تغییر نیستند.

Read/Write

امکان تنظیم، فعال است و ایجاد تغییر در فایل web.config  جهت تنظیم این بخش، قابل انجام است. در IIS Manager نیز برای کاربران سطح پایین تر قابل  مشاهده و تغییر هستند.

Configuration Read Only

مشابه Read Only عمل می کند. ولی تنظیماتی وجود دارند که خارج از IIS (برای مثال، در یک دیتابیس) ذخیره می شوند و قابل تنظیم هستند.

Configuration Read/Write

مشابه Read/Write عمل می کند. ولی تنظیماتی وجود دارند که خارج از IIS (برای مثال، در یک دیتابیس) ذخیره می شوند و قابل تنظیم هستند.

توجه: مدیران سرور (Server Administrators) می توانند همگی این تنظیمات را انجام دهند. لذا چنانچه به سرور وصل شوند، کلیه امکانات را، اعم از فعال ویا غیر فعال برای سطح های پایین تر دسترسی، مشاهده می کنند و امکان تغییر نیز دارند.

تنظیم وضعیت پیش فرض Delegation در IIS Manager

هنگامی که برای بار اول Feature Delegation را باز کنید،  می توان وضعیتهای پیش فرض  هر یک از امکانات را در IIS Manager تعیین نمود.

برای تنظیم وضعیت های پیش فرض Delegation در IIS Manager :

۱-  بر IIS Manager و در کادر Connections، روی سرور مورد نظر کلیک کنید.

۲- در صفحه Home بر روی Feature Delegation کلیک کنید.

۳- از لیست Group by گزینه Delegation را انتخاب کنید تا لیست موجود، بر اساس وضعیت Delegation مرتب شود.

۴- در لیست Feature Delegation گزینه Error Pages را انتخاب کنید و در کادر Actions وضعیتهای Delegation قابل انتخاب را مشاهده کنید. وضعیتهای قابل انتخاب در زیر Set Feature Delegation عبارتند از: Read/Write ، Remove Delegation و Reset to Inherited .

۵-  آیتم Error Pages را انتخاب نمایید. در کادر Actions بر روی Read/Write کلیک کنید تا بخش تنظیمات مربوط به Error Pages فعال گردد. با این کار، آیتم مربوطه از طریق فایل Web.Config و همچنین در IIS Manager (در سطح سایت و سطح اپلیکیشن) قابل تنظیم و تغییر می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه Feature Delegation می توانید به آدرس مراجعه نمایید.

http://learn.iis.net/page.aspx/159/configuring-remote-administration-and-feature-delegation-in-iis-7/

صدور مجوز جهت تنظیمات سرور از طریق ماژول Feature Delegation در IIS7.5

ایران هاست

مشخصات مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا